Blog

 

O náročnosti lékařského povolání není třeba sáhodlouze diskutovat. Lékař toho musí zvládat opravdu hodně. Nejprve je nutné osvojit si velké množství medicínských znalostí a dovedností, přičemž ukončením medicíny naše studium opravdu nekončí. Při přechodu do praxe k tomu navíc přichází ještě veškerá byrokracie. V neposlední řadě je pak od lékaře...

Většina z nás už výraz koučink někdy zaslechla. Přesto ale většinou nevíme úplně přesně, co si pod tím pojmem máme představit. Proto bych vám koučink dnes ráda představila a nastínila, jak funguje a co od něj můžete čekat.